Heeft u een bouwvergunning nodig voor uw veranda? Veranco uit Sint-Niklaas

U wil uw woning opwaarderen met een mooie veranda en zo een extra leefruimte creëren. Wat moet u hiervoor doen bij uw gemeente? Heeft u een bouwvergunning nodig? En wanneer komt er een architect aan te pas? In dit artikel scheppen wij duidelijkheid.

Twee aanvraag-mogelijkheden

Voor de bouw van een veranda heeft u twee aanvraag-mogelijkheden bij uw gemeente:

 1. Meldingsplicht volstaat indien u voldoet aan enkele voorwaarden (zie hieronder)

 2. Aanvraag stedenbouwkundige vergunning is vereist indien u niet voldoet aan de voorwaarden van meldingsplicht.

Wanneer volstaat meldingsplicht?

In de meest gevallen is een melding bij uw gemeente voldoende. Hiervoor moet u aan enkele voorwaarden voldoen:

 • Een maximale uitbreiding van 40m² per woning. Dit betekent dat de oppervlakte van uw veranda (i.e. “bijgebouw”) niet boven de 40m² mag liggen.
 • Uw veranda of elk ander aangebouwd bijgebouw mag niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten van de grond
 • De functie van de woning en het aantal woongelegenheden mogen niet gewijzigd worden.
 • De veranda bestaat uit minimaal 75% glas.
 • In de zijtuin moet u minimaal op 3 meter van de perceelsgrens blijven, terwijl u in de achtertuin op minimaal 2 meter van de perceelsgrens hoort te blijven.
 • Als u uw veranda tegen een aanpalend gebouw bouwt, mag de aanbouw tot op de perceelsgrens reiken voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. Bovendien mag de bouwdiepte van uw veranda de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.
 • Uiteraard moet u zich ook houden aan de verkavelingsvoorwaarden, het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) en het gewestplan. Bij twijfel gaat u best langs bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente.

De gemeente heeft 30 dagen om te bekijken of uw dossier voldoet aan de meldingsplicht. Meer informatie over hoe u een melding moet indienen vindt u hier.

Wanneer is een bouwvergunning vereist?

Indien u niet aan bovenstaande voorwaarden van meldingsplicht voldoet, moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor uw veranda. De dossiersamenstelling is afhankelijk van de stabiliteitswerken:

 • Eenvoudig dossier: als u geen stabiliteitswerken uitvoert

 • Uitgebreid dossier: als u wel stabiliteitswerken uitvoert

Meestal neemt de gemeente snel zelf een beslissing hierover. Soms is er een openbaar onderzoek nodig en dan kunnen omwonenden een bezwaar indienen. Vergeet zeker niet het afschrift van de vergunning kenbaar te maken op uw terrein.

Meer informatie over het indienen van een bouwvergunning vindt u hier.

Heeft u een architect nodig?

Een medewerking van een architect is niet vereist indien u aan alle voorwaarden van meldingsplicht voldoet én er geen stabiliteitswerken nodig zijn.

Meer specifiek heeft u geen architect nodig indien:

 • De veranda kleiner is dan 40m².
 • De veranda uit minstens 75% glas bestaat.
 • De kroonlijsthoogte van de veranda maximaal 3 meter bedraagt
 • De nokhoogte van de veranda maximaal 4,5 meter bedraagt

In geval van stabiliteitswerken of indien uw veranda niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, zal u beroep moeten doen op een architect.

Vraag steeds advies bij uw gemeente

Een goede tip: vraag steeds de nodige regels na bij uw gemeente. Bovenstaande wetten zijn algemene regels op Vlaams niveau. Het is echter uw gemeente die de definitieve beslissing neemt.

Leg uw plannen dus steeds voor bij uw gemeente voor u begint met de werkzaamheden.

Waarom kiezen klanten voor een veranda bij Veranco?

Alles wat u moet weten over uw veranda